AB JEREB ARHITEKTURNI BIRO d.o.o.

AB JEREB Arhitekturni biro d. o. o. deluje od leta 2007 in je nastal s preoblikovanjem iz Arhitekturnega biroja
Blaž Jereb s.p., ki je bil ustanovljen leta 2002.
Storitve, ki jih nudi naše podjetje obsegajo področje arhitekturnega projektiranja in tehničnega svetovanja.
Na podlagi številnih raznolikih projektov in izkušenj smo s pomočjo zanesljivih sodelavcev do sedaj uspešno realizirali skupaj več kot 150 različnih objektov, interierjev, zunanjih ureditev in urbanističnih zasnov.

how to develop own website

Blaž Jereb
univerzitetni diplomirani inženir arhitekture

Pooblaščeni arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec ZAPS
• pooblaščeni arhitekt / PA: arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora, vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture
• nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij, svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije s strokovnega področja arhitekture
• pooblaščeni prostorski načrtovalec / PPN: vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov
• opravljen strokovni izpit iz gradbene stroke
• opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka
• opravljen strokovni izpit za inšpektorja
• številka licence pri Zbornici za arhitekturo Slovenije: ZAPS 0556 A 

Simona Jereb
univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture 

Pooblaščena arhitektka in pooblaščena prostorska načrtovalka ZAPS
• pooblaščena arhitektka / PA: arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora, vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture
• nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij, svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije s strokovnega področja arhitekture
• pooblaščena prostorska načrtovalka / PPN: vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov
• opravljen strokovni izpit iz gradbene stroke
• opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka
• številka licence pri Zbornici za arhitekturo Slovenije: ZAPS 0300 A  

Mobirise

© Copyright 2019 AB JEREB Arhitekturni biro d.o.o.