AB JEREB
Mobirise

»Architecture is an expression of values..«  (Norman Foster)

Vsaka arhitektura je edinstvena zgodba, svojevrsten proces.
Odraža miselnost in duha časa, v katerem je nastala, in definira življenjski stil njenih uporabnikov.
V času svojega trajanja je neizbrisljiva v odnosu do širšega prostora, v katerem se nahaja in ga določa, dopolnjuje, nadgrajuje, kazi, … in v njem živi. 

© Copyright 2019 AB JEREB Arhitekturni biro d.o.o.